Sự kiện

ĐUA TOP CHIẾN LỰC NHẬN IPHONE XS MAX

08/05/2019

A. Thời gian Đua TOP:

-Bắt đầu : 10h00 ngày 09/05
-Kết thúc : 23h59p ngày 18/05

B. Phần thưởng:
1. TOP 1:

-1 điện thoại iPhone XS Max 
-Ảo Hóa Tọa Kỵ: Mị Ảnh Linh Hồ
-Ảo Hóa Mỹ Nam: Thiên Diện Lang Quân
-Khung Avatar: Cái Thế Hào Hiệp
-5000 KNB Khóa

2. TOP 2:

-Ảo Hóa Mỹ Nam: Thiên Diện Lang Quân
-Khung Avatar: Cái Thế Hào Hiệp
-50 Đan Bồi Dưỡng Tọa Kỵ
-50 Đan Bồi Dưỡng Mỹ Nữ
-3000 KNB Khóa

3. TOP 3:

-Khung Avatar: Cái Thế Hào Hiệp
-30 Đan Bồi Dưỡng Tọa Kỵ
-30 Đan Bồi Dưỡng Mỹ Nữ
-Đá Công Lv3
-2000 KNB Khóa

LƯU Ý:

Quà sẽ được trao kể từ khi sự kiện kết thúc 10-15 ngày. Các huynh/tỷ lưu ý ạ.

Chúc huynh tỷ có 1 mùa Đua TOP hấp dẫn và dành được thứ hạng cao trên BXH toàn server nhé