Tin tức

[ HƯỚNG DẪN ] HỆ THỐNG BOSS

13/04/2019

1.Boss thế giới.

-Tham gia diệt boss nhận được rất nhiều trang bị hiếm, đặc biệt nhận được cực phẩm phi phong, có tiền cũng không thể sở hữu được
.
2.Boss cá nhân.

-Chỉ được khiêu chiến đơn
-Vào sẽ tốn vé khiêu chiến, đọa cụ chưa đủ có thể dùng KNB khóa/KNB vào.
-VIP 4 trở lên có thể khiêu chiến 3 lần mỗi ngày.
- Mỗi ngày lúc 5:00 làm mới số lần khiêu chiến.
 

3.Boss VIP

-Từ VIP4 trở lên có thể tham gia Boss VIP, Mỗi VIP tương ứng với số tầng có thứ tự tăng dần
-Tham gia boss VIP có cơ hội nhận được trang bị đỏ và nhiều vật phẩm .
 

4.Thí Kiếm Ẩn Địa

-Khi tham gia sẽ nhận được đá cường hóa trang bị
-Đặc biệt khi tham gia tầng 2 và tầng 3 sẽ có cơ hội nhận được đá ghép trang bị cầu vồng

5.Cầu phúc sơn trang

-Tham gia diệt boss nhận được các trang bị Mỹ Nữ và các loại đá công, đá HP...
-Tầng càng cao bậc trang bị càng tăng..