Tin tức

[ HƯỚNG DẪN ] HỆ THỐNG THẺ VIP

13/04/2019

Gồm 3 loại: Thẻ Tháng, Thẻ Quý, Thẻ Nửa Năm

Thẻ tháng: (mở ngay VIP 1)
  • Cách kích hoạt: mua bằng 288 KNB
  • Quà tặng + quyền lợi: lên ngay VIP 1, nhận danh hiệu tặng 2000 lực chiến,  dịch chuyển miễn phí không thời hạn, thuế chợ giảm còn 10%
Thẻ quý (mở ngay VIP 2):
  • Cách kích hoạt: mua bằng 666 KNB
  • Quà tặng + quyền lợi: mở ngay VIP 2, nhận danh hiệu tang 2000 lực chiến, shop mở bán vật phẩm ưu đãi, tăng số lần cầu phúc
Thẻ nửa năm (mở ngay VIP 4):
  • Cách kích hoạt: mua bằng 999 KNB
  • Quà tặng + quyền lợi: lên ngay VIP 4, nhận danh hiệu tang 4000 lực chiến, mở Boss VIP, shop mở bán ưu đãi, giao dịch qua chợ có mật mã,