Tin tức

[ HƯỚNG DẪN ] HỆ THỐNG THỜI TRANG

16/04/2019

Bước 1: Chọn avata nhân vật


Bước 2: Chọn Thời trang
 

Bước 3: Chọn đồ rồi ấn Mang, trong đây có các mục như Thời trang, Bối sức, Túc Tích, Khung Chat, Khung Avatar