Tin tức

[ HƯỚNG DẪN ] KẾT HÔN

01/05/2019

1.Hip L

-Quy trình kết hôn

Bước 1
: tăng điểm thân mật

+Hai bên kết duyện cần đạt độ thân mật 520 điểm và lever nhân vật đạt 213

+Có thể tặng hoa để tăng điểm thân mật cho nhau


Bước 2: tìm Hồng Nương ở thành Lạc Dương  để kết hôn 

+Bưc 3 : Chọn kết lương duyên
 

+Bước 4: Chọn Ta muốn cầu hôn


c 5:

+Chọn đối tượng cần cầu hôn
+Chọn 1 trong 3 hình thức muốn kết hôn, mỗi hình thức cần tốn KNB khác nhau và nhận các phần quà theo hình thức được chọn.
+Chọn xong, xác nhận cầu hôn+Đồng ý nếu chọn hình thức kết hôn đã chọn

+ Người được cầu hôn chấp nhận đồng ý kết hôn

+Nhấn chọn hẹn ngay để đặt lịch tổ chức hôn lễ


+ Đặt thời gian tổ chức hôn lễ và tham gia đúng thời gian để có 1 hôn lễ thật đầm ấm cùng hiệp lữ và hảo hữu của mình


+Không gian hôn lễ