Tin tức

Hướng dẫn nạp thẻ

08/05/2019

Cách 1: Nạp thẻ

Bước 1: Huynh tỷ vào trang https://scoin.vn/nap-game, đăng nhập vào tài khoản

Bước 2: Chọn game Hỏa Thiên Quyết.

Bước 3: Chọn nhận vật và server muốn nạp

Bước 4: Chọn phương thức nạp là Thẻ cào

Bước 5: Chọn loại thẻ (Lưu ý: nếu huynh tỷ nạp bằng thẻ scoin sẽ được nhận thêm 5% scoin nữa nhé)

Bước 6: Điền seri và mã thẻ rồi ấn nạp.

Cách 2: Nạp qua SMS

Bước 1: Huynh tỷ vào trang https://scoin.vn/nap-game, đăng nhập vào tài khoản

Bước 2: Chọn game Hỏa Thiên Quyết.

Bước 3: Chọn nhận vật và server muốn nạp

Bước 4: Chọn phương thức nạp là Tin nhắn (Lưu ý: hiện tại bên muội chỉ có thể nạp SMS qua mạng Vietel)

Bước 5: Ấn vào nạp nhanh hoặc copy cú pháp để gửi tin nhắn.

Cách 3: Nạp qua Google play

Bước 1: Ấn nút Nạp trong game

Bước 2: Chọn mức giá muốn nạp (Có hai mức giá là 22k và 44k)

Bước 3: Tiến hành thanh toán