Tính năng

[ TÍNH NĂNG ] PHỤ BẢN ĐƠN

16/04/2019

PB Mặc Linh Thám BảoCó tổng cộng 6 PB đơn

1. PB Vạn Tượng Tháp


Được đánh không có giới hạn, nhận được Long Văn và Tinh Hoa (dùng để nâng cấp Long Văn)

2. PB Tu Luyện Giang Hồ


Được đánh 2 lần mỗi ngày (tốn 10 phút chờ giữa các lần), lên cấp VIP có thể mua thêm số lần, tối đa mua được 3 lần (VIP 9). Nhận được kinh nghiệm.

3. PB Mặc Linh Thám Bảo


 
Được đánh 2 lần mỗi ngày, lên cấp VIP có thể dùng 50 KNB mua số lần, tối đa mua được 4 lần (VIP 9), nhận được vật phẩm nâng cấp mỹ nữ. Có thể dùng Quyển càn quét để cần quét.

4. PB Phong Cổ Trọng Vi
 

Được đánh 2 lần mỗi ngày, lên cấp VIP có thể mua thêm số lần, tối đa mua được 3 lần (VIP 9), có thể dùng Quyển càn quét và Vé phong cổ để càn quét, nhận được Đá Tẩy Luyện

5. PB Ngự Thủ Vân Nhai


Được đánh 2 lần mỗi ngày, lên cấp VIP có thể mua thêm 1 lần, có thể dùng Quyển càn quét để càn quét, nhận được Linh hồn tinh thạch và các loại hồn.

6. PB Ngũ Hành Tuyệt Đỉnh


Được đánh 2 lần mỗi ngày, có thể dùng Quyển càn quét để càn quét, nhận được ngũ hành.