Tính năng

[ TÍNH NĂNG ] THẦN BINH

16/04/2019

Bước 1: Chọn mũi tên


Bước 2: Chọn biểu tượng thần binh
 

 
Bước 3: Vào giao diện thần binh với 3 mục Dung luyện, Long văn và Ảo hóa