[ HƯỚNG DẪN ] KẾT HÔN

Cùng tìm hiểu thêm về tính năng kết hôn nhé.

[ HƯỚNG DẪN ] HỆ THỐNG THỜI TRANG

Cùng tham khảo hệ thống thời trang của game nhé

[ HƯỚNG DẪN ] HỆ THỐNG THẺ VIP

Cùng tham khảo các loại thẻ VIP nha.

[ HƯỚNG DẪN ] HỆ THỐNG BOSS

Cùng khám phá thêm hệ thống boss của game nhé.

[ HƯỚNG DẪN ] ĐĂNG NHẬP 7 NGÀY

Cùng tham khảo quà đăng nhập 7 ngày của game nhé

[ HƯỚNG DẪN ] QUÀ 7 NGÀY

Cùng xem các quà đăng nhập 7 ngày nhé

[ HƯỚNG DẪN ] TẠO BANG

Cùng xem để biết cách tạo bang nhé

[ HƯỚNG DẪN ] ĐỔI TÊN NHÂN VẬT

Cùng theo dõi để biết cách đổi tên nhân vật nhé!

< 1 2 3 >