Hướng dẫn nạp thẻ

Để nạp KNB cho game Hỏa Thiên Quyết, huynh tỷ có thẻ nạp bằng thẻ (scoin, vcoin hoặc bit), nạp qua SMS và Google play

[ HƯỚNG DẪN ] KẾT HÔN

Cùng tìm hiểu thêm về tính năng kết hôn nhé.

[ TÍNH NĂNG ] PHỤ BẢN ĐỘI

Cùng theo dõi để biết thêm phụ bản đội của game nhé.

[ TÍNH NĂNG ] PHỤ BẢN ĐƠN

Cùng theo dõi thêm các phụ bản đơn của game nhé.

[ TÍNH NĂNG ] THẦN BINH

Cùng theo dõi hệ thống thần binh của game nhé.